Mon V536 (E)
BAVR 2/2004,33
Min I@= 2430025.3849 + 6.13399 ~ E
Min II = 2429696.567@+ 6.13405 ~ E