Eri TU (E )
GCVS2000ではS: ですが間違いのようで
J.M.Kreiner,2004,Acta Astronomica,Vol.54.pp207-210 の要素を使用
HJD Min I=2452500.0170 + 0.33497963×E