Refereed papers

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Sgr V5542 = MisV0665 = GSC 6292-01507 = USNO-A2.0 0675.29051924

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , K.Kadota
IBVS 5500 No.40 26 January 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Sgr V5542

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vul V456 = MisV1061 = GSC 2180-00207 = USNO-A2.0 1125.17620700

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.39 29 March 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Vul V456

--------------------------------------------------------------------------------------------

3. And V440 = MisV1095 = GSC 2791-02148 = USNO-A2.0 1275.00278138

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.30 17 March 2004
IBVS 5721 The78th Name List in And V440

--------------------------------------------------------------------------------------------

4. And V441 = MisV1096 = GSC 2806-01699 = USNO-A2.0 1275.00565192

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.31 17 March 2004
The78th Name List in And V441

--------------------------------------------------------------------------------------------

5. And V444 = MisV1097 = GSC 2808-00139 = USNO-A2.0 1275.00747331

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.32 17 March 2004
IBVS 5721 The78th Name List in And V444

--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Cyg V2421 = MisV1105 = GSC 3159-01247 = USNO-A2.0 1275.13699980

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.kadota
IBVS 5600 No.40 29 March 2004
The78th Name List in Cyg V2421

--------------------------------------------------------------------------------------------

7. Lac V450 = MisV1140 = GSC 3624-01696 = USNO-A2.0 1350.17102713

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.33 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Lac V450

--------------------------------------------------------------------------------------------

8. And V452 = MisV1220 = GSC 3640-00577 = USNO-A2.0 1350.18116859

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.34 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in And V452

--------------------------------------------------------------------------------------------

9. Cas V1001 = MisV1222 = GSC 3651-00655 = USNO-A2.0 1350.18742581

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5600 No.52 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Cas V1001

--------------------------------------------------------------------------------------------

10. Cam MP = MisV1225 = GSC 3722-00767 = USNO-A2.0 1425.04750344

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.35 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Cam MP

--------------------------------------------------------------------------------------------

11. Cam MT = MisV1226 = GSC 3737-01085 = USNO-A2.0 1425.05422897

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.36 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Cam MT

--------------------------------------------------------------------------------------------

12. Cas V962 = MisV1227 = GSC 3658-00307 = USNO-A2.0 1425.00841436

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.37 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Cas V962

--------------------------------------------------------------------------------------------

13. Cep V727 = MisV1228 = USNO-A2.0 1425-12994156

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5600 No.76 12 December 2005
IBVS 5721 The78th Name List in Cep V727

--------------------------------------------------------------------------------------------

14. Cas V959 = MisV1239 = GSC 3656-01495 = USNO-A2.0 1425.00290138

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5600 No.53 2 April 2004
IBVS 5721 The78th Name List in Cas V959

--------------------------------------------------------------------------------------------

15. MisV1275 = GSC 3690-02012 = USNO-A2.0 1425-03196728

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.77 12 December 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

16. MisV1278 = GSC 3977-01772 = USNO-A2.0 1425-12687522

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.78 12 December 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

17. MisV1287 = GSC 3992-02510 = USNO-A2.0 1425-14023389

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.18 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

18. MisV1288 = GSC 3751-00178 = USNO-A2.0 1425-06384643

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.19 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

19. MisV1289 = USNO-A2.0 1425-15158282

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.20 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

20. MisV1290 = USNO-A2.0 1425-06316627

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.21 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

21. MisV1291 = GSC 3652-00756 = USNO-A2.0 1425-00042638

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.22 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

22. MisV1292 = USNO-A2.0 1425-00875743

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.23 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

23. MisV1293 = GSC 3701-00794 = USNO-A2.0 1425-04003524

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.24 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

24. MisV1294 = USNO-A2.0 1425-01693468

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.25 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

25. MisV1295 = GSC 3692-00847 = USNO-A2.0 1425-02533275

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.26 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

26. MisV1296 = GSC 3731-01703 = USNO-A2.0 1425-05161103

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No.27 11 July 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

27. MisV1306 = GSC 3697-01892 = USNO-A2.0 1425-02852967

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.49 12 October 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

28. MisV1313 = USNO-A2.0 1425-13689486

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.50 12 October 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

29. MisV1317 = GSC 3709-00849 = USNO-A2.0 1425-04099502

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.82 3 January 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------

30. MisV1327 = GSC 3742-00430 = USNO-A2.0 1425-05686357

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.79 12 December 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

31. MisV1329 = USNO-A2.0 1425-12248256

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.51 12 October 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

32. MisV1330 = USNO-A2.0 1425-13302192

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.52 12 October 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

33. MisV1331 = USNO-A2.0 1425-14875870

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota
IBVS 5700 No.83 3 January 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------

34. MisV1332 = USNO-A2.0 1425-14526503

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No,45 17 August 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

35. MisV1337 = GSC 3729-00046 = USNO-A2.0 1425-04629297

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura
IBVS 5700 No,84 3 January 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------

36. Tau V1239 = Njh V01 = GSC 01870-00458

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , K.Nagai ,
IBVS 5700 No,47 15 September 2005
IBVS 5721 The78th Name List in Tau V1239

--------------------------------------------------------------------------------------------

37. MisV1237 = GSC 2807-01148 = USNO-A2.0 1275-00629576

Reports on New Discoveries
K.Nakajima , S.Yoshida , N.Ohkura , K.Kadota ,
IBVS 5700 No,53 21 November 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

38. SDSS J013701.06-091234.9

The 2003/2004 superoutburst of SDSS J013701.06-091234.9
Akira Imada, Taichi Kato, Kaori Kubota, Makoto Uemura, Ryoko Ishioka, Seiichiro Kiyota, Kenzo Kinugasa, Hiroyuki Maehara, Kazuhiro Nakajima, L.A.G. Berto Monard, Donn R. Starkey, Arto Oksanen, Daisaku Nogami
Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.58,143-152 (2006)

------------------------------------------------------------------------------------------

39. BC UMa

Photometric Observation and Numerical Simulation of Early Superhumps in BC UMa during the 2003 Superoutburst
Hiroyuki Maehara, Izumi Hachisu, Kazuhiro Nakajima
Publications of the Astronomical Society of Japan, (2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

40. RS Oph

The Hydrogen Burning Turn-off of RS Ophiuchi 2006
Izumi Hachisu (Univ. of Tokyo), Mariko Kato (Kieo Univ.), Seiichiro Kiyota, Katsuaki Kubotera, Hiroyuki Maehara, Kazuhiro Nakajima (VSOLJ), Yuko Ishii, Mari Kamada, Sahori Mizoguchi, Shinji Nishiyama, Naoko Sumitomo, Ken'ichi Tanaka, Masayuki Yamanaka, Kozo Sadakane (Osaka Kyoiku Univ.)
The Astrophysical Journal, Vol 651, part 2 (2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

41. TSS J022216.4+412259.9

Discovery of a new dwarf nova, TSS J022216.4+412259.9: WZ Sge-type dwarf novae breaking the shortest superhump period record
Akira Imada, Kaori Kubota, Taichi Kato, Daisaku Nogami, Hiroyuki Maehara, Kazuhiro Nakajima, Makoto Uemura, Ryoko Ishioka
Publications of the Astronomical Society of Japan, (2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

42. GO Com

The 2003 Superoutburst of an SU UMa-type Dwarf Nova, GO Comae Berenices
Akira Imada, Taichi Kato, Makoto Uemura, Ryoko Ishioka, Thomas Krajci, Yasuo Sano, Tonny Vanmunster, Donn R.Starkey, Lewis M.Cook, Jochen Pietz, Daisaku Nogami, Bill Yeung, Kazuhiro Nakajima, Kenji Tanabe, Mitsuo Koizumi, Hiroki Taguchi, Norimi Yamada, Yuichi Nishi, Brian Martin, Ken'ichi Torii, Kenzo Kinugasa, Christopher P.Jones
Publications of the Astronomical Society of Japan, (2004)

-------------------------------------------------------------------------------------------

43. IV Cas

IV Cassiopeiae: a Probable Photometric Triple Star
M.Wolf, M.Zejda, S.Kiyota, H.Maehara, K.Nagai, K.Nakajima
IBVS5735 22 November 2006

-------------------------------------------------------------------------------------------

44 V844 Her

Long-term monitoring of the short period SU UMa-type dwarf nova, V844 Herculis
Shota Oizumi, Toshihiro Omodaka, Hiroyuki Yamamoto, Shunsuke Tanada, Tatsuki Yasuda, Yoshihiro Arao, Kie Kodama, Miho Suzuki, Takeshi Matsuo, Hiroyuki Maehara, Kazuhiro Nakajima, Pavol A. Dubovsky, Taichi Kato, Akira Imada, Kaori Kubota, Kei Sugiyasu, Koichi Morikawa, Ken'ichi Torii, Makoto Uemura, Ryoko Ishioka, Kenji Tanabe, Daisaku Nogami
Publications of the Astronomical Society of Japan, (2007)

-------------------------------------------------------------------------------------------

45 SDSS_J102146.44+234926.3

Discovery of a WZ Sge-Type Dwarf Nova, SDSS J102146.44+234926.3: Unprecedented Infrared Activity during a Rebrightening Phase
Authors: M. Uemura, A. Arai, T. Krajci, E. Pavlenko, S. Yu. Shugarov, N. A. Katysheva, V. P. Goranskij, H. Maehara, A. Imada, T. Kato, D. Nogami, K. Nakajima, T. Ohsugi, T. Yamashita, K. S. Kawabata, O. Nagae, S. Chiyonobu, Y. Fukazawa, T. Mizuno, H. Katagiri, H. Takahashi, A. Ueda, T. Hayashi, K. Okita, M. Yoshida, K. Yanagisawa, S. Sato, M. Kino, K. Sadakane

Comments: 11 pages, 10 figures. Accepted for publication in PASJ
Subjects: Astrophysics (astro-ph)
Publications of the Astronomical Society of Japan, (2007)

-------------------------------------------------------------------------------------------

46 SDSS_J080434.20+510349.2

Discovery of The New WZ Sge Star, SDSS J080434.20+510349.2
Authors: E. Pavlenko, S. Yu. Shugarov, N. A. Katysheva, D. Nogami, K. Nakajima, H. Maehara, M. Andreev, V. Shimansky, A. Zubareva, Ju. Babina, N. Borisov, A. Golovin, A. Baklanov, D. Baklanova, K. Berezovsky, P. Kroll

Comments: Published in 15th European Workshop on White Dwarfs ASP Conference Series, Vol. 372, proceedings of the conference held 7-11 August, 2006 in Leicester, United Kingdom. Edited by Ralf Napiwotzki and Matthew R. Burleigh. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2007., p.511
Subjects: Astrophysics (astro-ph)

-------------------------------------------------------------------------------------------


.